Během workshopu Obnova divadla na výstavišti, do kterého se v divadle zapojili studenti pěti fakult brněnských vysokých škol, jsme zorganizovali také setkání pamětníků z řad divadelníků. Herci a režiséři, kteří na výstavišti působili padesátých a šedesátých letech, kdy zde hrávalo Divadlo mladých a později Divadlo Julia Fučíka, přišli mezi nás zavzpomínat na svoje tehdejší angažmá. Nechyběl režisér Ladislav Smoček, herci Olga a Mojmír Hegerovi a režisér Jaroslav Tuček, který v divadle na výstavišti také začínal jako herec. Hlavní zásluhu na organizaci setkání měla členka spolku spolku Divadlo na výstavišti Ljuba Malik, dcera režiséra Viléma Lampartra. Kromě ní a její sestry Hany Ruskové se setkání zúčastnili a pozvánku na prohlídku divadla přijali také potomci hereček Jany Ebertové a Jitky Rákosníkové.
Setkání uvedl text Ludvíka Kundery věnovaný brněnskému divadlu na výstavišti a triu Voskovec + Werich + Ježek. Zazněla i skladba Tmavomodrý svět, která vznikla před lety přímo v orchestřišti divadla.
V debatě zazněly vážné úvahy o tom, jaká byla tehdejší doba, jak divadelníci v socialistickém Československu vnímali prvorepublikovou funkcionalistickou budovu a co pro ně znamenala. Ale došlo také na veselé historky, které rozesmály sál.