Přímo na výstavišti a v budově divadla jsme ve dnech 27. a 28. září uspořádali studentský workshop věnovaný obnově divadla. Podařilo se nám pro téma získat okolo čtyřiceti účastníků, kteří si v pátek odpoledne prohlédli budovu divadla a vyslechli odborné přednášky. O své vědomosti o brněnském kulturním provozu, funkcionalistické architektuře, divadelní historii a fungování výstaviště se se studenty přišli podělit Pavla Lukešová, Jindřich Chatrný, Andrea Jochmanová a Lenka Štěpánková.
V sobotu workshop pokračoval celý den přímo v divadle. Okolo dvacítky studentů společně debatovalo o možnostech budoucího využití divadla, a nakonec jsme dali dohromady zadání, se kterým budou na jednotlivých fakultách celý semestr dál pracovat. Možnosti obnovy a nového využití s námi vymýšleli studenti z Divadelní fakulty JAMU, Právnické fakulty MUNI, Podnikatelské fakulty a Fakulty architektury VUT a Provozně-ekonomické fakulty MENDELU. S přípravou akce nám pomáhali studenti a pedagogové Gymnázia na Mojmírově náměstí v Brně, finančně akci podpořila městská část Brno-střed a organizačně společnost Veletrhy Brno.