Workshop věnovaný obnově divadla na výstavišti jsme pořádali společně brněnskou Fakultou architektury a Metodickým centrem moderní architektury. Zúčastnili se ho také zástupci památkové péče a vedoucí urbanistického ateliéru AT3 Město a místo. Takže se debata točila hlavně kolem památkové hodnoty budovy a jejích vazeb na město a výstaviště.

Asi víte, že divadlo na výstavišti bylo původně navrženo jako kino, a teprve během výstavby byl projekt upravený tak, aby budova mohla sloužit i jako divadlo. Věděli jste ale, že se jedná o jedno z prvních navržených kin, doslova vzorový projekt? Studentům, kteří na Ústavu památkové péče navrhují projekty obnovy divadla, to prozradil ředitel MCMA Petr Svoboda. Budova kina navržená Emilem Králíkem je podle něj výjimečná především tím, že se jednalo o stavbu navrženou primárně pro provoz kina, zatímco většina tehdejších dobových kin promítala ve starších upravených sálech. Architekt měl proto příležitost důkladně promyslet všechny náležitosti, jako byl třeba výtah na filmy, vedoucí do promítací kabiny, nebo teplovzdušné vytápění sálu. A protože většina kin z meziválečného období byla později v šedesátých letech přebudována, aby lépe vyhovovala tehdy používané promítací technologii, zůstává naše kino-divadlo jedním z mála dochovaných exemplářů meziválečného kina.

Odpolední prezentace projektů, které předcházela důkladná společná prohlídka budovy, byla zajímavá a podnětná, takže se k závěrům workshopu budeme určitě na našem webu ještě několikrát vracet.